Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 31.07.2018
Chiều ngày 30/7/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho các vị Ủy viên là cá nhân tiêu biểu, các vị đại diện nhân sĩ, trí thức, người dân tộc, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trong tỉnh và cán bộ, Đảng viên, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham dự hội nghị có ông Danh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang; ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là cá nhân tiêu biểu; các vị đại diện nhân sĩ, trí thức, người dân tộc, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trong tỉnh và cán bộ, Đảng viên, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng tham dự.

Quan cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe ông Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt nội dung các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng về những nội dung cơ bản của Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; những nội cơ bản của nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; những nội dung cơ bản của nghị quyết về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thanh Hùng mong muốn các vị nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, dân tộc qua tiếp thu các nội dung Nghị quyết của Đảng, tiếp tục công tác tuyên truyền đến nhân dân, các tính đồ tôn giáo, dân tộc nhằm mang lại đồng thuận cao, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

bài Kim Khánh, ảnh Phạm Oanh
Số lần đọc: 489

Tin liên quan