Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 10.09.2019
Sáng ngày 08/9/2019, tại Nhà Văn hóa - Trụ sở ấp Hòa Khánh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Khánh Hòa đã phối hợp tổ chức bầu cử trưởng ấp theo quy định.

Đây là điểm chỉ đạo của huyện Giang Thành đối với đợt bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã hăng hái đến điểm bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024. Có thể thấy đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội cũng là dịp để các cử tri được phát huy quyền dân chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại ấp và trên địa bàn xã.

Khai mạc Bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 ấp Hòa Khánh xã Tân Khánh Hòa huyện Giang Thành

Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, theo đúng tiến trình, đúng luật định, UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận cùng thảo luận, thống nhất thành lập tổ bầu cử do Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Tổ trưởng cùng các thành viên đại diện tổ chức chính trị - xã hội và đại diện cử tri theo quy định của hướng dẫn 949/HD-UBND ngày 23 tháng 07 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến ấp và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Người trúng cử trưởng ấp lần này là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư.

Phan Thị Huỳnh Như
Số lần đọc: 530

Tin liên quan