Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 22.04.2022
Chiều ngày 22/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Gò Quao tổ chức Lễ bế giảng lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 cho 60 đồng chí là Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn và các vị thành viên của Mặt trận.

Trong thời gian tham gia học tập tất cả các học viên được tiếp thu các nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Viêt Nam; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; Nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam; Công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Kỹ năng về công tác tuyên truyền, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, kỹ năng truyên truyền trên mạng xã hội; Công tác tôn giáo, dân tộc, đối ngoại nhân dân…

 

Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

 

Qua 3 ngày học tập 60 học viên đã được Trung tâm Chính trị huyện cấp chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn do Ban tổ chức lớp đề ra. Nhìn chung, lớp tập huấn đã bổ sung những nội dung cơ bản về lý luận công tác Mặt trận kết hợp với thực tiễn công tác giúp cho các đồng chí học viên triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Văn Bình
Số lần đọc: 105

Tin liên quan