Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 09.08.2019
Ngày 9/8/2019, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Tập huấn nghiệp vụ Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019. Tham dự lễ bế giảng có đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và 132 học viên lớp tập huấn cùng tham dự.

Lớp tập huấn được khai giảng ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 kết thúc, trong thời gian học tập, các học viên đã được tiếp thu một số chuyên đề như: Công tác hòa giải ở cơ sở; Quy trình thực hiện Hòa giải ở cơ sở; Công tác tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Quy trình thực hiện một cuộc giám sát; Quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Quy trình thực hiện một cuộc giám sát; Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024; MTTQ Việt Nam với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; các chương trình phối hợp liên tịch; Hoạt động của Nhóm nòng cốt và Câu lạc bộ tuyên truyền giáo dục pháp luật.

Quang cảnh buổi Lễ Bế giảng lớp Tập huấn

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Phạm Thanh Hùng chúc mừng 132 học viên hoàn thành lớp tập huấn, đồng thời đồng chí cũng phát biểu về một số nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến cuối năm 2019 đó là: Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tổng hợp, báo cáo, phản ánh đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp và tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật trong cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Tham gia công tác hoà giải và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ hòa giải cơ sở.

Thanh Phong
Số lần đọc: 354

Tin liên quan