Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 26.07.2020
Ngày 24/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2020.

Dự lễ bế giảng có đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Chu Văn Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của trường Chính trị và 135 học viên.

 

Các học viên nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học

 

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tich Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng 135 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn. Đồng thời cũng đề nghị các đồng chí học viên với vai trò và trách nhiệm của mình chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tổng hợp, báo cáo, phản ánh đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật trong cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Tham gia công tác hoà giải và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ hòa giải cơ sở.

Thanh Phong
Số lần đọc: 245

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137