Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 09.10.2020
Sau thời gian 05 ngày tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020, ngày 09/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng. Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo các Khoa, Phòng của Trường Chính trị tỉnh và 88 đồng chí học viên tham dự.

Với sự nhiệt tình hướng dẫn của các báo viên, các học viên đã được tiếp thu 10 chuyên đề về công tác phối hợp với chính quyền và cơ quan dân cử trong việc tiếp xúc cử tri; MTTQ Việt Nam với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào  thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam theo tinh thần Kết luận 62-KL/TW; Tổ chức và hoạt động của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam,...

 

Tiến sĩ Chu Văn Hưởng (thứ tư từ phải sang) trao Giấy chứng nhận cho các học viên

 

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Phạm Thanh Hùng biểu dương và đánh gia cao tinh thần học tập của các học viên, đã tích cực nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác. Đồng thời đồng chí cũng lưu ý đối với một số công việc trọng tâm cần tập trung thực hiện của Mặt trận các cấp trong tỉnh từ nay đến cuối năm 2020 đó là: Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tổng hợp, báo cáo, phản ánh đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật trong cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Tổ chức vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và tổ chức các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam được chu đáo, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi.

Kết thúc khóa tập huấn, Trường Chính tỉnh đã cấp giấy chứng nhận cho 88 học viên.

Thanh Phong
Số lần đọc: 288

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137