Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.07.2019
Ban Biên tập giới thiệu 15 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

 

 

 

Việt Thịnh
Số lần đọc: 282

Tin liên quan