Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 15.12.2020
Ngày 7/12/2020, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng được hạ tầng số trong nhóm đứng đầu của Đồng bằng Sông Cửu Long; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã, phường, thị trấn. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước. Mức độ phát triển Chính phủ điện tử thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Xây dựng tỉnh Kiên Giang trở thành đô thị thông minh theo Quyết định số 2301a/QĐ-UBND, ngày 31-10-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng triển khai mô hình đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2022, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2030, mạng di động 5G phủ sóng toàn tỉnh; mọi người dân được truy cập Internet với chi phí thấp. Hoàn xây dựng chính quyền số tỉnh Kiên Giang. Hoàn thành triển khai Đề án xây dựng triển khai mô hình đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2022, định hướng đến năm 2030…

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 268

Tin liên quan