Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.11.2021
Ngày 22/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2875/Q-UBND về công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Cấp tỉnh là cấp độ 2 – Nguy cơ trung bình (màu vàng). Đối với cấp huyện: Cấp độ 1 – Nguy cơ thấp (màu xanh) có 4 đơn vị là thành phố Rạch Giá, các huyện: Giang Thành, Phú Quốc, U Minh Thượng; Cấp độ 3 – Nguy cơ cao (màu cam) có 2 đơn vị là huyện Hòn Đất và huyện Kiên Hải; các huyện thành phố còn lại ở cấp độ 2 – Nguy cơ trung bình (màu vàng).

Đối với cấp xã: Cấp độ 1 – Nguy cơ thấp (màu xanh) có 40 đơn vị; Cấp độ 2 – Nguy cơ trung bình (màu vàng) có 87 đơn vị; Cấp độ 3 – Nguy cơ cao (màu cam) có 16 đơn vị; Cấp độ 4 – Nguy cơ rất cao (màu đỏ) có 1 đơn vị.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 414

Tin liên quan