Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 01.03.2022
Ngày 25/2/2022, Sở Y tế có Thông báo số 608/TB-SYT về việc Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đơn vị hành chính

Cấp 1

Cấp 2

cấp 3

cấp 4

Phạm vi tỉnh

x

 

 

 

Phạm vi huyện

15

0

0

0

Phạm vi xã

125

18

01

0

 

Sở Y tế đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào cấp độ dịch Covid-19 tại Thông báo này để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; UBND các huyện, thành phố trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh của địa phương, chủ động rà soát, đánh giá và công bố cấp độ dịch của cấp huyện, cấp xã; Trong trường hợp nâng cấp độ dịch, phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 247

Tin liên quan