Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.03.2022
Ngày 03/3/2022, Sở Y tế có Thông báo số 680/TB-SYT về việc Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Đơn vị hành chính

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

cấp 4

Phạm vi tỉnh

 

 

 

 

Phạm vi huyện

15

0

0

0

Phạm vì xã

131

13

0

0

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 412

Tin liên quan