Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 14.03.2022
Ngày 8/3/2022, Sở Y tế có Thông báo số 730/TB-SYT về việc Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Sở Y tế đã thông báo công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế, như sau:

 

Đơn vị hành chính

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

cấp 4

Phạm vi tỉnh

x

 

 

 

Phạm vi huyện

15

0

0

0

Phạm vi xã

133

11

0

0

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 120

Tin liên quan