Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 18.03.2022
Thông báo số 808/TB-SYT ngày 15/3/2022 của Sở Y tế về việc Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Sở Y tế đã thông báo công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế, như sau:

 

Đơn vị hành chính

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

cấp 4

Phạm vi tỉnh

x

     

Phạm vi huyện

15

0

0

0

Phạm vi xã

134

10

0

0

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 93

Tin liên quan