Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 13.04.2022
Ngày 11/4/2022, Sở Y tế có Thông báo số 1445/TB-SYT về việc Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Sở Y tế đã thông báo công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế, như sau:

 

Đơn vị hành chính

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

cấp 4

Phạm vi tỉnh

x

     

Phạm vi huyện

15

0

0

0

Phạm vi xã

140

4

0

0

 

Các xã, phường có cấp độ dịch cấp độ 2 gồm: Nam Thái (huyện An Biên), Thạnh Đông (Tân Hiệp), Bình Minh (Vĩnh Thuận) và phường Bình San (Hà Tiên).

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 260

Tin liên quan