Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.07.2022
Ngày 04 tháng 7 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 594-CV/BTGTU gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Báo Kiên Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc yêu cầu tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022.

Trong đó có nội dung Cuộc thi tìm hiểu “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức là một hoạt động hết sức quan trọng nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Cuộc thi được tổ chức trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp từ ngày 13/6 đến ngày 05-9-2022.

Thực hiện Công văn số 3191-CV/BTGTW, ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi; đưa nội dung Cuộc thi đến từng chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên để tìm hiểu, tham gia.

Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và trang thông tin điện tử các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, treo banner và đường dẫn link tới Cuộc thi trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (vietlao.dangcongsan.vn).

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 123

Tin liên quan