Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 09.10.2017
Ngày 5/10/2017, Tỉnh uỷ Kiên Giang ban hành Công văn số 478-CV/TU, ngày 5/10/2017 về việc lãnh đạo thực hiện xây dựng "Quỹ vì người nghèo" và hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2017. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Công văn số 478-CV/TU.
Số lần đọc: 362

Tin liên quan