Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 23.03.2021
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 13-4 đến ngày 16-4-2021 (nhằm ngày mùng 02, 03, 04 và 05 tháng 3 âm lịch). Để lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 19/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 102-CV/TU về việc lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021.

Theo đó, có nội dung lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trên tinh thần “Đoàn kết, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer gắn với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của đồng bào trước, trong và sau tết.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở thờ tự Phật giáo Nam tông Khmer và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của chính quyền, ngành y tế của địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện để đồng bào tổ chức các hoạt động phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, trên tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người…

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 199

Tin liên quan