Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 14.09.2020
Chiều 11/9/2020, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Biểu dương các danh hiệu học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và Tổng kết 5 năm triển khai đại trà Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Các đồng chí: Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phạm Thanh Phong, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương và 215 đại biểu chính thức đại diện cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tại 15 huyện, thành phố trong tỉnh, tham dự.

Qua 5 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định số 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Kiên Giang đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Đến nay, Kiên Giang có 15 Hội khuyến học huyện, thành hội; 145 Hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 5 Hội khuyến học cơ sở các trường đại học, cao đẳng trực thuộc. Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang phát động phong trào thi đua, tiếp tục “Đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”. Trong ba cấp hội đã tổ chức triển khai được 11.388 buổi với 303.932 lượt hội viên và người dân tham dự.

Nhiều mô hình được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Cộng đồng học tập” ấp, khu phố; mô hình “Đơn vị học tập”; mô hình câu lạc bộ “Gia đình học tập”, câu lạc bộ “Ươm mầm ước mơ”. Trong 5 năm, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã quyết định công nhận biểu dương 269.339 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 261 dòng họ; 795 cộng đồng ấp, khu phố; 845 đơn vị đạt danh hiệu hiệu Đơn vị học tập tiêu biểu, xuất sắc.

Việc triển khai phát động phong trào học tập suốt đời về các mô hình học tập ở cơ sở từ thí điểm đến triển khai đại trà, đã có tác động lan tỏa và chuyển biến tích cực đến nhận thức người dân, tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký các mô hình học tập hàng năm. Tại Đại hội, các đại biểu chia sẻ những cách làm hay, bài học kinh nghiệm, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng mô hình học tập đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị thời gian tới, cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp và các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập trong địa bàn dân cư cần nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó củng cố, phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng; xác định ba loại hình hoạt động khuyến học, góp phần xây dựng xã hội học tập. Việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập cần gắn kết với công tác giảm nghèo, nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm, làm cho việc học có giá trị và biến thành hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, giải quyết một số vấn đề an sinh xã hội ở địa phương.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trao tặng 2 Cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019; 97 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm vì sự nghiệp khuyến học.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 311

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137