Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.03.2020
Ngày 24/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang dự, chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp vào chủ đề đại hội; bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ qua; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Một số đại biểu cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cần đánh giá lại việc khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là về nông nghiệp, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; những mặt được và hạn chế của hạ tầng đường giao thông, điện trong nhiệm kỳ qua để tập trung lãnh đạo nhiệm kỳ tới; đánh giá lại hiệu quả phát triển kinh tế biển thời gian qua, chấn chỉnh việc khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt, từ đó lãnh đạo đẩy mạnh phát triển tiềm năng kinh tế biển, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch theo hướng bền vững… Ngoài ra, các đại biểu đề nghị báo cáo chính trị cần đánh giá lại kết quả đạt được, hạn chế của công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng để đưa vào bài học kinh nghiệm, từ đó có giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt hơn giai đoạn tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy ghi  nhận, trân trọng tiếp thu 12 lượt ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ. Đây là những đóng góp rất quan trọng, sâu sắc, phù hợp trong việc đánh giá thực trạng tình hình, chỉ ra những hạn chế của cả nhiệm kỳ mà toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X; các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Tổ biên tập văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiếp thu những đánh giá của các đại biểu về các nội dung như dự báo tình hình, nhất là về biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó xác định khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; xác định chủ đề đại hội; mục tiêu phát triển kinh tế biển; các chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; độ bao phủ rừng. Dự thảo báo cáo chính trị cần tập trung xác định những hạn chế của công tác xây dựng Đảng, công tác sắp xếp, đào tạo cán bộ kế thừa; đạo đức, tác phong của cán bộ, công chức; công tác dân tộc… Đồng thời, đề nghị Tổ biên tập văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiếp thu các ý kiến về bố cục, câu từ để nghiên cứu, bổ sung vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 452

Tin liên quan