Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 29.08.2022
Sáng ngày 29/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2022.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; cán bộ Mặt trận cấp xã; trưởng ban và phó ban công tác Mặt trận ở các ấp, tổng số lớp học có 63 học viên.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Dương Thành Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhấn mạnh: Nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản nhất trong nghiệp vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới hiện nay, đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự lớp tập huấn đầy đủ, tích cực nghiên cứu bài giảng; mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ, cách làm hay, hiệu quả để các đồng chí mới tham gia công tác Mặt trận học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế tại địa phương.

 

Các học viên tham gia lớp học tại buổi khai giảng

 

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sơ năm 2022 chỉ trong thời gian 01 ngày, nhưng đã triển tải, quán triệt được các chủ trương mới trong công tác Mặt trận hiện nay, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác Mặt trận, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới. Nội dung tập huấn tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung cơ bản nhất như: Nghiệp vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; hướng dẫn quy trình, nội dung hoạt động và giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác nghiệp vụ tổ hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng các mô hình của Mặt trận về xây dựng nông thôn mới…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Mặt trận cho các đồng chí trưởng ban, phó ban công tác Mặt trận ấp đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Sa Lem
Số lần đọc: 109

Tin liên quan