Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.08.2022
Ngày 29/7/2022, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tiên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 gắn sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Thanh Sử, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Dận vận thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trương Thế Kiều, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Mặt trận cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Kim Bằng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022  và báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đạt được kết quả trong thời gian qua là nhờ sự quan tâm hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận 2 cấp; xác định được vai trò, nhiệm vụ, thường xuyên học tập, trau dồi nâng cao trình độ năng lực của mình và bám sát chương trình chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực Thành ủy đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nghiên cứu cụ thể hóa có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân luôn được quan tâm; công tác thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đồng bào các dân tộc, tôn giáo được tăng cường. Chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, đồng thuận của toàn xã hội; Phối hợp với các tổ chức tôn giáo và các tổ chức thành viên vận động quà tết, trao cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, gia đình chính sách vui xuân đón Tết; Thực hiện tốt vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định.

 

Đồng chí Huỳnh Kim Bằng trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Ban Thường trực đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, là tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; tham gia tổ chức tốt các ngày lễ lớn của đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại Đoàn kết; tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tốt kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, hải đảo, nhất là trong dịp tết nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Tiếp tục thực hiện bản ký kết giao ước thi đua xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, huyện Kompongtrach, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia; Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. 

Cẩm Loan
Số lần đọc: 66

Tin liên quan