Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 30.06.2020
Chiều ngày 29/6/2020, HĐND huyện Giang Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường để tiến hành xem xét, thảo luận và quyết định đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đến dự có đồng chí Tạ Minh Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện; đồng chí Tạ Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện; các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Giang Thành và đại biểu HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Lương Đắc Tường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông qua Tờ Trình xin ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình chủ trương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với 02 dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Theo đó dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn đầu tư là 218,2 tỷ đồng, bố trí 32 dự án và kế hoạch năm 2021 với tổng số vốn đầu tư 87,7 tỷ đồng, bố trí 19 dự án. Các nguồn vốn đầu tư công gồm: lĩnh vực giáo dục, giao thông, y tế; công trình hạ tầng trọng điểm; trụ sở, nhà công vụ, quảng trường, trung tâm văn hóa xã, trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện…

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND huyện. Các đại biểu HĐND huyện thống nhất biểu quyết và thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết thống nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; Nghị quyết về chủ trương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Sa Lem
Số lần đọc: 213

Tin liên quan