Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 17.05.2019
Ngày 04/05/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND, về hỗ trợ thực hiện ấp nông thôn mới trên địa bàn 04 xã biên giới và bãi ngang ven biển thuộc tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2019-2020. Với mục tiêu đến năm 2020, 24 ấp của 04 xã: Phú Lợi, Phú Mỹ (huyện Giang Thành), Vân Khánh Đông (huyện An Minh) và Nam Thái A (huyện An Biên): Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 3-4%/năm; thu nhập của người dân tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015; 100% ấp có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng mô hình ‘‘mỗi xã một sản phẩm”; cơ bản hoàn thành một số công trình hạ tầng thiết yếu cấp ấp phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dan (điện, nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất)...
Nguyên Mai
Số lần đọc: 348

Tin liên quan