Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 30.03.2022
Thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Thành, ngày 30/3/2022, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng tổ chức giám sát xây dựng Lộ giao thông nông thôn tuyến kinh Mười Trâm, ấp Sáu Song, xã Ngọc Thành với tổng chiều dài 1300m.

Ngay từ đầu năm Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Thành đã xây dựng kế hoạch số 59/KH-MTTQ-BTT ngày 22/02/2022 về hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Ngọc Thành năm 2022. Theo nội dung kế hoạch, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng sẽ giám sát đối với các công trình xây dựng do Nhà nước đầu tư xây dựng năm 2022 trên địa bàn xã Ngọc Thành từ khi thi công đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Thông qua công tác giám sát giúp cho Cấp ủy, UBND và người dân kiểm tra chất lượng công trình do Nhà nước đầu tư xây dựng đảm bảo đúng theo thời gian, tiến độ, thiết kế sử dụng được lâu dài, nhằm làm hạn chế thất thoát tiền, tài sản công của Nhà nước và Nhân dân. Nhắc nhở nhà thầu khi làm không đúng thiết kế hoặc sai hợp đồng kịp thời khắc phục và sửa chữa.

 

Lộ giao thông nông thôn tuyến kinh Mười Trâm, ấp Sáu Song, xã Ngọc Thành

 

Từ khi công trình chuẩn bị bắt đầu khởi công xây dựng, Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Thành đã ra quyết định thành lập Ban Giám sát công trình xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến kinh Mười Trâm, ấp Sáu Song năm 2022 gồm có 09 thành viên. Cơ cấu Ban gồm các ngành đoàn thể xã, dân chánh ấp, người dân có hiểu biết về lĩnh vực xây dựng. Ban chia làm 03 tổ tham gia giám sát công trình hàng ngày theo tổ, mỗi tổ 03 người, 01 tổ trưởng và 02 thành viên, giám sát kể cả ngày Thứ bảy và Chủ nhật. Tiếp theo là bước tiến hành họp dân trên tuyến, mời tất cả người dân, kể cả người dân có đất sản xuất trên tuyến đường để báo cáo cho người dân về quy mô, kết cấu mặt đường, chủng loại vật tư xây dựng để người dân nắm rõ, tham gia giám sát hàng ngày cùng Tổ Giám sát, cụ thể công trình đi ngang phần đất người nào thì người đó sẽ trực tiếp đứng ra giám sát cùng Tổ. Căn cứ theo lịch giám sát Tổ giám sát tích cực tham gia giám sát công trình hàng ngày.

Trong hoạt động giám sát, Tổ Giám sát sẽ giám sát từ khâu giải phóng mặt bằng, đỗ cát đệm nền, khoảng cách giữa các vĩ thép, độ dày lớp bê tông, độ mác, thành phần cấp phối trộn bê tông, độ mô tâm lộ so với 02 bên mặt lộ… để công trình thi công đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo con lộ khi đưa vào sử dụng sẽ đạt tuổi thọ bền lâu, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại của người dân. Mặt khác, qua hoạt động giám sát đã nâng lên vai trò của người dân tham gia vào hoạt động giám sát cộng đồng. Giúp cho người dân thấy rõ được tầm quan trọng của mình trong hoạt động giám sát cộng đồng cùng đại phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Văn Liệt
Số lần đọc: 190

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137