Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 01.01.2021
Ngày 31/12/2020, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ngô Phương Vũ, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong chi uỷ; Ban Chấp hành Công đoàn; lãnh đạo các phòng, ban, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan.

Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; dự thảo báo cáo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Phát động thi đua năm 2021… 

Các báo cáo tại Hội nghị đều đã khẳng định, năm 2020, trong điều kiện hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn..., nhưng tập thể cơ quan đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, cụ thể:
Tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao; thực hiện tốt Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Phát huy được hiệu quả vai trò của Mặt trận và nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt việc đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Lãnh đạo Cơ quan và Công đoàn Cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2021

 

Lãnh đạo cơ quan và BCH Công đoàn thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; Trong năm, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đã nhận được nhiều bằng khen Trung ương, Tỉnh ủy và các ban, ngành cấp tỉnh. Tại Hội nghị Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân cơ quan, bao gồm: 03 tập thể lao động tiên tiến, 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 21 Giấy khen đoàn viên công đoàn cơ quan thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020; chứng nhận 8/8 nữ Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm viêc nhà năm 2020...

Cũng tại Hội nghị Thủ trưởng Cơ quan và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2021; Các ban chuyên môn và Văn phòng ký kết giao ước thi đua năm 2021.

 Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu- 2021, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động dự Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2021.

Hoàn Kiếm
Số lần đọc: 194

Tin liên quan