Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 15.03.2021
Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT, ngày 20/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2021-2024; được sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Chi ủy chi bộ Mỹ Lộ, Ngày 10/3/2021, Ban Công tác Mặt trận khu phố Mỹ Lộ, phường Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2019-2021 và Kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận khu phố, nhiệm kỳ 2021-2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơ, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Đức; tham dự có các đồng chí Ban lãnh đạo khu phố và thành viên Ban công tác Mặt trận khu phố Mỹ Lộ.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Công tác báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2021. Trong 3 năm qua, tình hình thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh Covid-19 đã làm giảm nguồn thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ buôn bán nhỏ lẻ ở khu dân cư. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tiên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận phường Mỹ Đức, Ban Công tác Mặt trận khu phố Mỹ Lộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình hành động hàng năm đề ra đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ, qua Ban Công tác Mặt trận Khu phố có nhiều giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, chủ động ngăn chặn xâm nhập mặn, lũ lụt, lốc xoáy, dịch Covid-19 không để xảy ra, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; ngăn chặn không để tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, trộm cắp, bài bạc, số đề và tình trạng người dân sang Campuchia cờ bạc, đá gà; không để tình hình vi phạm môi trường ở hộ gia đình, nơi công cộng; phối hợp tốt việc quản lý giáo dục nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên tại khu phố. Đời sống các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên. Trong nông nghiệp, nhân dân mạnh dạn đăng ký tham gia các mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, các chính sách người có công, an sinh xã hội được triển khai thực hiện khá tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Với sự nỗ lực phấn đấu, Ban Công tác Mặt trận khu phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó hội nghị lấy ý kiến giới thiệu thành viên Ban công tác Mặt trận khu phố Mỹ Lộ là 7 đồng chí. Hội nghị thống nhất 100% trong danh sách.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơ, Ủy viên thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị Ban Lãnh Đạo khu phố và Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chăm lo cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Chú trọng giám sát việc đăng ký và bình xét gia đình văn hóa; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Phát huy dân chủ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Văn Sơ
Số lần đọc: 225

Tin liên quan