Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.07.2020
Sáng ngày 08/7/2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức trực tuyến Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam của 63 tỉnh, thành phố; các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại điểm cầu Kiên Giang, đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì; tham dự còn có các đồng chí Phạm Thanh Hùng và Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng tham dự còn có 02 vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Chánh Phối sư Trần Văn Huynh và Bà Thị Dương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung của hội nghị; đồng chí đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp trong 6 tháng đầu năm 2020, nhất là công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tham gia tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, giảm bớt hành chính hóa công việc; Đề nghị Mặt trận các tỉnh, thành phố khi phát biểu ý kiến cần tập trung vào những kết quả nổi bật, những khó khăn vướng mắc trong công tác Mặt trận, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Bộ Chính trị, việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Mặt trận các cấp.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; triển khai dự thảo Nghị quyết và Thông tri hướng dẫn thực hiện Nghị quyết về “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”; dự thảo báo cáo kết quả giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị (ảnh chụp màn hình)

 

Hội nghị đã nhận được 8 ý kiến phát biểu của Mặt trận các tỉnh, thành phố và 2 vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ý kiến xoay quanh kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm, tập trung vào kết quả tham gia phòng, chống dịch Covid-19, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân sau Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam; Mặt trận tham gia Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng đề nghị Mặt trận Trung ương bổ sung thêm Hướng dẫn số 22 hoặc quy định rõ hơn với các mục, định mức, đối tượng chi hỗ trợ dịch Covid-19; Mặt trận Hải Phòng đề nghị cho chuyển kinh phí vận động ủng hộ dịch Covid-19 sử dụng không hết sang Quỹ “Vì người nghèo” hoặc Quỹ “Cứu trợ thiên tai”. Mặt trận thành phố Hà Nội báo cáo tình hình nhân dân xã Đồng Tâm và kết quả Đại hội Đảng bộ xã; việc các quận, huyện không tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm “Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là trong công tác góp ý các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật; biểu dương những kết quả đạt được trong công tác vận động các nguồn lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Trương Thị Mai cũng thông tin về việc thực hiện mô hình thí điểm “Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam”, Bộ Chính trị đã kết luận không tiếp tục mở rộng, sẽ tổng kết và có kết luận chỉ đạo sau; đồng chí cũng đề nghị MTTQ Việt Nam cần đẩy mạnh các hoạt động để hướng tới Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (cấp quốc gia); Mặt trận các cấp cần chủ trì, phối hợp tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về Văn kiện Đại hội hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhân hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội, các hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, nắm chắc, sâu sát tình hình nhân dân; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết về “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, có những công trình, sản phẩm cụ thể; tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới, chuẩn bị tốt cho Ngày hội Đai đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo Tết cho người nghèo; quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; chủ trì, phối hợp phối hợp tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về Văn kiện Đại hội hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đức Tín
Số lần đọc: 168

Tin liên quan