Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 25.07.2018
“Tăng cường sự phối hợp giữa Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững chắc từ cơ sở; tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bản vệ ANTQ và gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác ở địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và củng cố nâng lên chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến đang hoạt động có hiệu quả; chú ý phát triển các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ đến từng gia đình, cộng đồng dân cư.” Phát biểu của ông Phạm Vũ Hồng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị.

Sáng ngày 24/7/2018, Ban chỉ đạo “phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo tỉnh  và 03 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã (2014-2017) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Về dự Hội nghị, tại điểm cầu truyền hình UBND tỉnh, có Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa – Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc – Bộ Công an; ông Phạm Vũ Hồng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh; Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh - Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo tỉnh; ông Ngô Phương Vũ – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh và các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại Hội nghị, ông Ngô Phương Vũ thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cụ thể là Chương trình phối hợp số 1125/Ctr-CAT-MTTQ. Đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng chống AIDS/HIV, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018. Thượng tá Châu Hoàng Nhân – Trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, Công an tỉnh báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã (2014-2017).

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hiệp cùng Ban chỉ đạo phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, Ban chỉ đạo phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, Ban chỉ đạo xã Đông Yên, huyện An Biên có các tham luận, bài học kinh nghiệm qua 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2013-2018; 09 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã giai đoạn 2014-2017.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh đã đánh giá những ưu điểm, cũng như các khó khăn, hạn chế của các mặt công tác thời gian qua và chỉ đạo thời gian tới cần: (1) Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng chống AIDS/HIV, ma túy, mại dâm… (2) Chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong nội bộ và quản lý xã hội không để tội phạm lợi dụng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra, không để phát sinh  thành vấn đề phức tạp. (3) Tăng cường sự phối hợp giữa Công an, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững chắc từ cơ sở; tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bản vệ ANTQ và gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác ở địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (4) Xây dựng và củng cố nâng lên chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến đang hoạt động có hiệu quả; chú ý phát triển các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ đến từng gia đình, cộng đồng dân cư. (5) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào các hoạt động phòng, chống tội phạm. (6) Lực lượng Công an phải làm tốt hơn vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung đấu tranh với các loại tội Tiếp tục phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao… (7) Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ công an xã đáp ứng yêu cầu, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Tạo điều kiện để lực lượng Công an xã thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ  ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Tấn Hưng
Số lần đọc: 251

Tin liên quan