Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 26.08.2020
Ngày 25/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận cho cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì điểm cầu tại Kiên Giang.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu các chuyên đề về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - lịch sử và truyền thống - những vấn đề cơ bản; Thực hiện tốt công tác dân tộc theo Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác dân tộc.

 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh Ủy ban MTTQ Việt Nam luôn đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắn văn hóa dân tộc, cùng với những người uy tín,tiêu biểu giữ vững trật tự an toàn trên địa bàn, xây dựng bản, buôn, làng văn minh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị thông qua hội nghị tập huấn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với người có uy tín, tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có thêm nhiều sự trao đổi, nghiên cứu, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào dân tộc thiểu số tạo nên bước chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi diện mạo các vùng dân tộc và miền núi, từng bước cải thiện tích cực đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Nguyên Mai
Số lần đọc: 239

Tin liên quan