Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 14.03.2019
Ngày 13/3/2019, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành để triển khai công tác Mặt trận năm 2019. Tham dự tại điểm cầu Kiên Giang có đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các Chủ tịch Mặt trận của 15 huyện, thành phố và các Phó Chủ tịch; lãnh đạo các phòng, ban cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được kết luận tại Hội nghị lần thứ 15 Đoàn Chủ tịch và Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, trong đó cần tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. “Đây là nhiệm vụ quan trọng, thời gian đã xác định theo lộ trình, theo tinh thần đổi mới, đề nghị các địa phương thẳng thắn, cụ thể về thực trạng và khó khăn, bất cập (nếu có) trong quá trình tổ chức Đại hội, về công tác nhân sự, về đề xuất sửa đổi Điều lệ… và các nội dung khác có liên quan để Trung ương giải đáp trực tiếp”, đồng chí Trần Thanh Mẫn chỉ đạo trực tiếp.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên; quan tâm, theo dõi, nắm chắc tình hình dư luận trong nhân dân; tiếp tục triển khai các cuộc vận động, các phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, thành tích. Cán bộ Mặt trận các cấp từ Trung ương đến cơ sở cần phải tăng cường tính kỷ luật, tiền phong gương mẫu; có gương mẫu, chấp hành nghiêm nhiệm vụ và đạo đức công vụ thì mới giám sát người khác được.

Tại Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày khái quát kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận các tỉnh, thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khác cũng giải đáp những kiến nghị của Mặt trận các tỉnh, thành phố theo lĩnh vực phụ trách.

 

Đức Tín
Số lần đọc: 236

Tin liên quan