Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.03.2021
Sáng 02/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2021.

Chủ trì tại điểm cầu trung tâm, có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Ngô Sách Thực, ông Nguyễn Hữu Dũng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, có bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Ngô Phương Vũ Phó Chủ tịch Thường trực và ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cùng các vị trong Ban Thường trực, cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, thành phố. Được biết, có hơn 2.300 đại biểu là cán bộ Mặt trận các cấp tại 64 điểm cầu ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021, những điểm cần tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu tham khảo các chuyên đề công tác Mặt trận năm 2021.

Từ nội dung triển khai, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 đại biểu tham dự từ các điểm cầu đã tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong triển khai nhiệm vụ năm 2021, từ đó đề xuất những biện pháp đổi mới về nội dung, hình thức, những mô hình mới, cách làm hay, đây là cơ sở quan trọng để Mặt trận các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

 

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận Hội nghị

 

Kết luận hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu: chính từ trong khó khăn, Mặt trận đã phát huy vai trò, vị trí, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tình nghĩa đồng bào, đồng chí, ý chí tự lực, tự cường; củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua thử thách để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền...

Năm 2021, tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung xây dựng, triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới trong đánh giá và yêu cầu về xây dựng, tăng cường, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về thực hiện dân chủ, về vai trò của nhân dân và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; về yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Do đó, các địa phương cần chủ động nghiên cứu Nghị quyết, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế triển khai, đúng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; chủ động nắm chắc, nâng cao chất lượng nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân; đổi mới chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu.

Liên quan tới hoạt động giám sát, phản biện xã hội, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tập trung lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phù hợp trên cơ sở những vấn đề mà nhân dân thực sự quan tâm. "Giám sát, phản biện xã hội phải phát huy vai trò của Mặt trận, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhân dân dành cho Mặt trận trong thời gian qua." Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tích cực vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy hiệu quả hệ thống giao ban trực tuyến của Mặt trận để nắm tình hình nhân dân.

Nhắc tới nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu: Từ nội dung các văn bản liên quan của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, Mặt trận các cấp cần nắm rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hoạt động bầu cử hiệu quả, chính xác, đúng tiến độ; tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời qua từng Hội nghị; chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm, thể hiện quyết tâm của mình để đạt kết quả cao nhất.

Hoàn Kiếm
Số lần đọc: 178

Tin liên quan