Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 22.12.2020
Sáng ngày 22/12/2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba, khóa IX theo hình thức trực tuyến, có 65 điểm cầu và 1.500 đại biểu tham dự.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; xin ý kiến vào các Tờ trình về bổ sung tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, nhân sự Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; một số dự thảo báo cáo chuyên đề và Công bố các quyết định khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2020.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Trung ương có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang có bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Năm 2020, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp; ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch COVID-19 và bão lũ gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Trung, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế nước ta vẫn có được tăng trưởng dương, đó là điều không nhiều quốc gia có được. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao. Các hoạt động đối ngoại hiệu quả, góp phần tích cực củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khẳng định góp chung vào thành công đó, Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và trong cả nước.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Năm 2020, Mặt trận cũng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với thực tiễn”. Năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, cả nước vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các tỉnh bị thiên tai, lũ quét, sạt lở đất. Do đó, trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, Mặt trận các cấp quán triệt sâu sắc để thực hiện các nội dung nêu trong bài diễn văn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 3 làm việc cả ngày; trong buổi sáng đã nhận được 7 ý kiến đóng góp và ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Chiều nay tiếp tục đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các Tờ trình về nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số dự thảo báo cáo chuyên đề.

Hoàn Kiếm
Số lần đọc: 254

Tin liên quan