Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 01.01.2020
Sáng ngày 31/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024), tổng kết công tác Mặt trận, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; ông Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Lê Thị Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phạm Thanh Hùng, Ngô Phương Vũ cùng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2019. Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của người dân đến các cơ quan chức năng giải quyết được thực hiện kịp thời; Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó góp phần với chính quyền các cấp hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình, cách làm hay do Mặt trận chủ trì đã phát huy hiệu quả, được nhân rộng; công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng giám sát được nâng lên cả về nội dung và hình thức, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao; các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là với các tỉnh giáp biên được triển khai hiệu quả, thiết thực, góp phần với tỉnh xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển; Mặt trận các cấp trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ngày càng được nâng cao, nhất là sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị đã có 7 ý kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Mặt trận các huyện, thành phố về vai trò, kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp; những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp trong việc thực hiện công tác Mặt trận, những ý kiến, bức xúc của dư luận xã hội hiện nay. Các ý kiến kiến nghị có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đã được bà Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, bà cũng mong rằng Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Mặt trận tỉnh trong năm 2019. Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện tốt vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền vững mạnh, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Mặt trận các cấp đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng các hoạt động về cơ sở. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Hệ thống Mặt trận các cấp được củng cố kiện toàn, thực hiện tốt việc sắp xếp cán bộ. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng của nhân dân, vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng rõ nét.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Mặt trận 2019 nhận Bằng khen

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa với đất nước và tỉnh Kiên Giang, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, Mặt trận phải là thật sự là trung tâm đoàn kết, là mái nhà chung, để các tầng lớp nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức trong sự nghiệp phát triển tỉnh nhà. Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình tốt, tập thể, cá nhân tiêu biểu. Mặt trận Tổ quốc phải là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị cấp ủy Đảng cần quan tâm thực hiện tốt hơn chức năng lãnh đạo đối với Mặt trận, chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Bà rất mong Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong năm 2019; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019.

Đức Tín
Số lần đọc: 258

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137