Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.01.2020
Sáng ngày 16/01/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì.

Tại điểm cầu Kiên Giang, các đồng chí: Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; lãnh đạo cấp ủy các huyện ủy, thành ủy tham dự.

 Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam-Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Quang cảnh các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại hội thảo, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, có bài tham luận: “Những thành tựu của Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - 90 năm dưới cờ Đảng vinh quang”; “Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Quảng Trị”; “Những đóng góp của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong thời gian Trung ương Đảng và Chính phủ chọn nơi đây là Thủ đô kháng chiến của cả nước” và Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các bài tham luận khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 235

Tin liên quan