Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 19.11.2020
Sáng ngày 18/11/2020, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức họp mặt và biểu dương 90 gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; các vị nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, doanh nghiệp; các đồng chí là đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố cùng 90 gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu tham dự buổi họp mặt.

Phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng chí Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang nêu trong suốt 90 năm qua, ở mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định 218 của Bộ Chính trị ngày càng đạt nhiều kết quả quan trọng,.... các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân. Công tác chăm lo cho người nghèo, người cao tuổi, các chính sách đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; đồng bào các dân tộc và tín đồ các tôn giáo phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo thiết thực, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ các tôn giáo sinh hoạt trong khuôn khổ của pháp luật. Qua đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường và giữ vững.

 

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Thư biểu dương cho các cán bộ Mặt trận tiêu biểu

 

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Mặt trận các cấp trong tỉnh trong thời gian qua và mong muốn rằng trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực chủ động, có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát nhân dân, hướng về cơ sở, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng và Nhân dân ngày càng khắng khít, bảo đảm ý Đảng, phù hợp với lòng dân. Phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động, chú trọng xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp vững mạnh.

 

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lâm Minh Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân có nhiều đóng góp

 

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương 90 gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp trong công tác Mặt trận; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận.

Thanh Phong
Số lần đọc: 321

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137