Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 25.01.2022
Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022, là Tết cổ truyền Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp từng cấp độ dịch ở các địa phương khác nhau do đó, khó tránh khỏi bị tác động.

Ngày 20/1/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 130/UBND-KGVX về việc hướng dẫn, quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó có nhận định thời gian qua, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh va các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp. Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung, chuyển sang hình thức trực tuyến, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở tính ngưỡng, tôn giáo chủ quan, chưa gương mẫu, vi phạm quy định phòng, chống dịch Co vid-19.

Chủ động, kịp thời nắm bắt nhu cầu trong hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo các ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022, hướng dẫn người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có kế hoạch tổ chức lễ phù hợp với tình hình mới và các cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đúng chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 và hướng dẫn của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các chức sắc, chức việc nêu gương, tự giác và trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động trong dịp Tết; không tổ chức các hoạt động nghi lễ tập trung tại vùng dịch đang ở cấp độ 4; giảm quy mô, thời gian và hạn chế số lượng người tham gia lễ tập trung tại vùng dịch đang ờ cấp độ 2, 3; tổ chức lễ trong phạm vi nội bộ từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung ở các vùng dịch đang ở cấp độ 1.

Mọi hoạt động nghi lễ tập trung phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (như người đã tiêm vắc xin, xét nghiệm, dán và quét mã QR, “5K”,...), diễn ra tại cơ sở tín ngưõng, tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 282

Tin liên quan