Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 11.02.2020
Ngày 07/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-MTTQ-BTT về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020.

Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thực hiện hiệu quả hội nhập, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp; đồng thời phải phát huy được vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên trong công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác; tăng cường xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ban Biên tập xin giới thiệu đến các ban Kế hoạch 30.

 

Việt Thịnh
Số lần đọc: 330

Tin liên quan