Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 10.04.2017
Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 140/KH-MTTQ-BTT, về công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
Số lần đọc: 715

Tin liên quan