Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 17.02.2021
Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa ban tỉnh Kiên Giang

Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa ban tỉnh Kiên Giang

Với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông lâm thủy sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan; đảm bảo mục tiêu chung của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và phát tnên bền vững.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 199

Tin liên quan