Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 03.08.2022
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động các nguồn lực ủng hộ cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Tổ chức một số hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ trước ngày 17/10/2022 đến 18/11/2022) nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Ngày 21/7/2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương ban hành Kế hoạch số 01/KH-MTTW-BVĐ về các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; với yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm, toàn xã hội cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống. Các hoạt động cần phải có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương với các bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có liên quan để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 193

Tin liên quan