Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 07.04.2017
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/3/2017, về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2019.
Số lần đọc: 1593

Tin liên quan