Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 12.11.2020
Để đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại điện tử trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 267 ngày 02/11/2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025

Trong đó có các mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu nâng cao chỉ số thương mại điện tử của tỉnh nằm trong top 20 của cả nước; Tỷ lệ dân số tham gia mua sắm trực tuyến đạt 55%; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó: thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%; 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử; 50% số xã, phường, thị trấn có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến; 60% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 268

Tin liên quan