Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 12.11.2020
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 03/11/2020 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều, giai đoạn 2016-2020 và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 Đối tượng, phạm vi rà soát là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách đã được rà soát cuối năm 2019; những hộ có khả năng nghèo hoặc cận nghèo mới phát sinh từ tháng 9/2019 đến hết tháng 10/2020 do địa phương phát hiện hoặc hộ gia đình tự đăng ký. Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Có hai thời điểm rà soát, rà soát định kỳ - từ ngày 01/9/2019 đến ngày 31/10/2020 và rà soát thường xuyên - từ thời điểm sau rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2020 đến trước rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2021.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

NLN
Số lần đọc: 317

Tin liên quan