Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 28.04.2017
Ngày 08/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND, thi đua theo chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017
Số lần đọc: 787

Tin liên quan