Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 28.04.2017
Ngày 20/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-MTTQ-BTT về thi đua chuyên đề vận động, đóng góp “Quỹ vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2017-2019
Số lần đọc: 607

Tin liên quan