Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.04.2021
Mục tiêu chung Chương trình "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Ngày 12/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 đạt tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ; 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp; bằng các hình thức khác nhau.

Với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có việc tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, tổ chức và cá nhân trong tỉnh về phòng ngừa, ứng phó vớị bạo lực trên cơ sở giới; hàng năm, tổ chức các hoạt động tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cợ sở giới”; hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; “Tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình”; truyền thông giáo dục sự ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới đến cuộc sống của nạn nhân, gia đình và xã hội đến người dân và cán bộ các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự thay đổi nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong xã hội; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm, biên soạn ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về bạo lực trên cơ sở giới và tác động của nó để cung cấp, phổ biến đến người dân. Chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, trẻ em trai, thanh niên nhằm tạo sự thay đổi trong xã hội; triển khai các hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, theo từng vùng, từng địa bàn; xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; về phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng, ép phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế và phân biệt đối xử vì lý do giới tính.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 317

Tin liên quan