Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.03.2017
Ngày 22/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT, về thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn , giáo năm 2017
Số lần đọc: 2231

Tin liên quan