Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 23.03.2021
Ngày 19/3/2021, Ban Chỉ đạo Đề án 939 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-BCÐ về thực hiện Ðề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" năm 2021.

Để tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh doanh phát huy sức sáng tạo của phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tranh thủ nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ mô hình kinh doanh, khởi nghiệp hiệu quả, nhằm phát triển doanh nghiệp, sản xuất và dịch vụ; đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nguồn vốn vay, đặc biệt quan tâm hỗ trợ hộ nghèo đa chiều, mô hình sinh kế cho phụ nữ yếu thế, góp phần đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

Với yêu cầu đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy vai trò của các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Đề án.

Cũng theo kế hoạch này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình tham gia tổ chức triển khai, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động của Đề án; lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình, đề án liên quan. Phối hợp với Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền, tư vấn và giáo dục cho nữ thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo, tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm giúp nữ thanh niên có ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn cho nông dân quan tâm đến phụ nữ, hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh doanh, chú trọng xây dựng các mô hình, nông dân sản xuất giỏi…

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 229

Tin liên quan