Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 23.03.2021
Ngày 19/3/2021, Ban Chỉ đạo Đề án 938 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-BCĐ về việc thực hiện Ðề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" năm 2021

Với mục đích tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của phụ nữ, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu qua một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, góp phần giải quyết các bức xúc trong xã hội có liên quan.

Với yêu cầu việc triển khai thực hiện Đề án phải dựa trên quan điểm lấy phụ nữ làm trung tâm vừa làm chủ thể hành động, vừa là đối tượng thụ hưởng, đảm bảo giải quyết được một số vấn đề xã hội liên quan tới phụ nữ. Các hoạt động trên khai Đề án cần phải gắn với nhu cầu và mong muốn của phụ nữ; các hoạt động triển khai Đề án thực hiện đảm bảo chất lượng, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Từng đơn vị chủ động huy động nguồn lực, gến kết triển khai có hậu quả Đề án trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tập trung của đề án là phụ nữ; cha mẹ có con dưới 16 tuổi; cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cơ quan triển khai Đề án các cấp. Trong đó, chú trọng các nhóm phụ nữ đặc thù, phụ nữ, trẻ em yếu thế ở địa bàn trọng điểm của các vấn đề xã hội tại địa phương.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 210

Tin liên quan