Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.03.2021
Với mục tiêu giai đoạn 2021-2025, giá trị khu vực ngành nghề nông thôn chiếm 20% trong giá trị công nghiệp chung. Giải quyết việc làm cho trên 30 ngàn lao động. Tỷ lệ giá trị sản xuất chiếm 30-40% tổng giá trị sản xuất ở nông thôn. Thu hút khoảng 20- 30% lao động nông thôn vào lĩnh vực ngành nghề nông thôn. Thu nhập bình quân lao động nông thôn đạt 5-7,5 triệu đồng/tháng. Tỷ lệ lao động ngành nghề nông thôn qua đào tạo trên 70%.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Yêu cầu của Kế hoạch là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về các chính sách bảo tồn, phát triên làng nghề trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về tầm quan trọng của phát triển làng nghề đối với kinh tế nông thôn. Phát triển làng nghề giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống hiện có; đồng thời, tập trung phát triển sản phẩm đặc thù riêng của từng địa phương; quản lý các làng nghề, nghề truyến thống được công nhận đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường; hình thành các sản phẩm tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch trong đó gắn với bảo vệ môi trường…

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 291

Tin liên quan